Брачен лиценз

Свидетелство за брак е документ, издаден от правителствен орган, който позволява на двама души да се оженят. Свидетелството за брак е валидно само за определен период от време, като например тридесет или шестдесет дни и е добро само за държавата или локализацията, където е издадена.

Пример: Не можете да използвате календарен брак в Калифорния, за да се омъжите в Кентъки или Франция.

За да получи брак, двойка трябва да попълни заявление за брак.

Правилата за придобиване на брачен лиценз се различават значително между отделните държави и дори в рамките на отделните държави.

Не забравяйте, че получаването на брачен лиценз означава, че сте законно допуснати да се омъжите. Това НЕ означава, че сте женени.

След като една двойка е омъжена и след като брачната лицензия е подписана от булката и младоженеца и техните свидетели, служителят на техните сватби подава брачния лиценз към органа на местното самоуправление, който е издал лиценза. С този процес на регистрация бракът става част от публичния регистър. След това се издава брачен сертификат, който обикновено се изпраща по пощата до наскоро женената двойка.

Алтернативно правопис: брак, брак, брак