Избор на растения

Ръководство за събиране на растения за ландшафта

Можете ли да използвате някаква помощ при избора на растения? Наръчникът по-долу предоставя информация за трайни насаждения, едногодишни насаждения, настилки, лозя, храсти и дървета, които обикновено се използват при проектирането на градина .

Изборът на растенията винаги трябва да се ръководи от изследване на качествата на конкретните разглеждани екземпляри и понякога ще трябва да направите компромис . Но никога не е такова изследване по-критично, отколкото когато става дума за избора на дървета за вашия пейзаж - така че с дърветата ще започнем: