Какво е бухал?

Защо совите са такива специални птици

Бухалите са отличителни птици, които очароват птици и не-птици, но какво толкова е специално за совите, че те завладяват нашето въображение, интерес и дори нашите религии и суеверия ? Изучаването на уникалните характеристики на сова, които правят тези птици да се откроят, може да помогне на птиците да разберат по-добре и да оценят всяка бухала, която видят.

Видове сови

Има около 225 вида сови в света , в зависимост от класификацията на различните географски популации и подвидове.

Тези птици са в много форми, размери и цветове, но всички са свързани и принадлежат към една от двете научни класификации на птиците. Стълпистите бухали са типични сови или истински бухали, а това семейство включва по-голямата част от совите. Те са силно камуфлажни птици и имат големи глави и кръгли или овални дискове за лице. Тиковите бухали или бухалските бухали са по-типични срещу оперението и сърцевидните дискове на лицето, а формата на тялото им е малко по-заострена и по-тънка от истинските сови. Независимо от семейството, към което принадлежат тези птици, те винаги могат да уловят интереса на птиците.

География на сова

Бухалите са много разпространени и различни видове сова могат да бъдат намерени в световен мащаб, въпреки че в Антарктида няма такива. Дори в районите, в които могат да бъдат открити множество сови от едни и същи видове вариации и местообитания, тези птици обикновено са самотни и необичайни.

Докато повечето видове сова предпочитат гори и гори, тези птици могат да бъдат намерени в широк спектър от местообитания , от открити райони като пустини, тундри и тревни съобщества до по-гъсти блата и блата. Някои видове бухала дори се приспособяват да живеят в крайградски и градски райони, като на птиците навсякъде има възможност да отидат да оживяват и да добавят бухали към техния списък на живота .

Физически характеристики на совите

Совите имат много физически характеристики, които ги правят различен от другите птици. Разбирането на тези физически различия може да помогне на птиците да разпознават по-лесно, когато видят бухал, и това са първите улики, необходими за идентифициране на бухал .

Поведение на сова

Начинът, по който се държат совите, може също така да ги разграничи. Докато различни сови са развили различни поведения, които най-добре отговарят на техните местообитания, лов и други нужди, тези видове поведения също могат да бъдат улики за птици, които да намират, идентифицират и оценяват совите.

Совите са уникални и удивителни птици с много специализирани характеристики и поведения. Птиците, които по-добре разбират тези черти, могат по-лесно да намират сови, да ги разпознават правилно и да се наслаждават на това, което прави бухал бухал.