Какво е неправилно с моята дрехи за дрехи?

Ръководство за отстраняване на неизправности при сушилни дрехи

Въпреки че винаги можем да изсушаваме пране на дрехата за дрехи или сушилнята , в повечето домове се е превърнала в сушилня за газова или електрическа дреха . Когато престане да работи правилно, има някои често срещани проблеми със сушилнята, които може да сте в състояние да решите сами, без да се обаждате на ремонтен техник.

Проблем: Сушилнята няма да се нагрее

решения:

Проблем: Сушенето се прекъсва след кратък период от време

Решение:

Когато сушилнята се изключи след като "работи перфектно", обикновено е проблем с термостата, термичния резистор или термичния предпазител, който изключва сушилнята, за да се предотврати прегряването. Можете да проверите всяка от тези части с помощта на измервател на напрежение, за да определите дали те работят правилно или дали трябва да бъдат подменени.

Проблем: Изсушаването на необичаен шум

решения:

Проблем: Сушилнята няма да започне

решения:

Проблем: Дрехите винаги засушават

решения:

Проблем: Дрехите са покрити с Lint

Решение:

Проблем: дрехите не се изсушават след автоматичен цикъл с време

Решение: