Какво е плодовете на Самара?

Самара е вид сух плод, където едно семе е заобиколено от хартиена тъкан, която помага да изнесе семето от дървото, когато вятърът духа. Плодовете не се разцепват на открито, което означава, че е ненатрапчива. Те често се срещат в големи групи на дървото.

Не всички самара изглеждат еднакво. Един познат тип самара е двукрилен, който се намира на кленови дървета ( Acer spp. ). Пепелни дървета ( Fraxinus spp. ) Произвеждат самара, която има едно удължено крило.

Елми ( Ulmus spp. ) Произвеждат самара, където семената се намират в средата на хартиения кръг.

Примери за други дървета и храсти, които произвеждат самара: