Какво представлява покритието на пода или подовата настилка?

Подов покрив или подово покритие е най-горният слой на подовата настилка. Това е слоят, върху който вървите и е декоративен.

Подовото покритие е по-точен термин, тъй като често покрива друг, структурен слой на подовата настилка.

Това не са завършени подове:

Тези ARE завършва подове или подови настилки:

Нито един от горепосочените списъци не е изчерпателен.