Как да използвате безопасно репеленти за насекоми на кожата си

Когато се използва репелент за насекоми, който се прилага върху кожата, е важно да се гарантира, че тя е регистрирана и приложена в съответната честота. Но дори и когато използвате регистриран продукт, СИП препоръчва следното за безопасна употреба:

Използване на репеленти за насекоми, приложени върху кожата

Прилагане на репеленти:

Също така, когато използвате спрейове:

Използване на репеленти за насекоми върху деца

Когато използвате детектив срещу насекоми, направете всичко, както и:

Общи съвети за отблъскване на насекоми

Повече информация

За повече информация относно репелентите против насекоми вижте: