Как се използват компресионни куплунги на тръбна тръба за разпръскване на косачки