Наемане на щанд: Античен мол срещу щанд за флейта

Кой тип щанд е подходящ за Вас?

Ако сте готови да направите преминаването от втора ръка купувач към второстепенен продавач, може да се има предвид антиквариум мол и бълха пазар щанд идеи . Съществуват общи елементи и за двете: ниска надморска височина, ниски начални разходи и ангажираност на непълно работно време, но всеки тип кабина има свои собствени уникални предимства:

Блок пазар Бут

Antique Mall Booth (или постоянна вътрешна булевард на пазара Booth )