Най-добрите храсти и дървета, за да направят хеджиране

Използване на хеджиращи растения за създаване на жива стена

"Хеджи" е жива стена, съставена от растения. Някои от тях са чисто декоративни, докато други служат главно за практическа функция. Хедж растенията, използвани декоративно, често се подрязват на точни размери и форми и включват вечнозелени и широколистни храсти. Такива храсти могат да служат и на практическата функция за предоставяне на имущество на известна сигурност.

Почти всяка редица от гъсто растещи живи растения ще повиши сигурността до известна степен. Ако имате нужда от по-високо ниво на сигурност, но все пак искате да се придържате към хеджиращи растения, а не към огради, изберете храсти или малки дървета, които имат тръни като глог или бодливи листа, като например храсталаци .

Но сигурността не е единствената практическа функция, която хеджирането може да служи. Хеджирането може да се използва и за създаване на екрани за неприкосновеност на личния живот или вятърни удари, в които често се използват малки дървета (или изключително или смесени с храсти). Растенията в такива екрани за неприкосновеност на личния живот или вятърни врати обикновено се оставят да растат по естествен път, а не да бъдат подрязани на определен размер и форма, освен ако производителят не желае да комбинира декоративни и практически функции.