Свещ символизъм

За много, свещите представляват любовта

Повечето от нас се наслаждават на великолепието и славата на свещите. Свещите са видими напомняния за нашия възможен триумф над тъмнината. Забелязали ли сте някога как една свещ може да стигне почти незабелязано, когато имате много свещи свети, присъствието им е доминиращо и не можете да пренебрегвате тяхното въздействие?

Символиката на свещите се отразява по много начини във вашите религиозни и културни традиции и във вашия брак.

Примерите включват как празникът на Kwanzaa използва специални цветни свещи, възпоменателни свещи на Яхзеит, запалителни светлини на Ханука и Адвентният венец.

Много двойки имат свещ за единство на сватбата си. Двете външни свещи са осветени от майките на двойката, за да представят живота си до този момент. Тези отделни пламъци, всяка от които са изгорени сами, представляват вярата, мъдростта и любовта, получени от техните родители. Заедно двойката осветява една централна свещ, символизираща обединението на техния живот. Мислите им ще бъдат един за друг и те ще споделят както радостта, така и скръбта. Пламъците на двете по-малки свещи остават осветени, за да покажат, че въпреки че сега са едни, те все още са уникални.

Вашата брачна любов е една и съща. Бракът не трябва да бъде предложение 50/50. Това е ангажимент от 100/100 процента един към друг.