Седем стъпки за продажба на диван

Чудите ли се някога за процеса на продажба на диван? Колкото по-ясно е в съзнанието ви, толкова по-лесно е да свържете клиент с продукта, от който се нуждаете. Щастлив клиент е по-вероятно да се върне за бъдещи покупки и ви помага да изградите добра репутация. Нека demystify целия процес в тези лесни стъпки:

Създаване на доклад

Тази стъпка е и най-важната част от процеса, защото тук установявате взаимоотношения с клиентите си, които ги карат да ви вярват.

Те трябва да могат да ви видят като надеждни и надеждни, преди да могат да се доверят на вашата информация и преценка. Бъдете отворени, достъпни и се опитайте да облекчите клиентите си.

Установяване на нуждите

Съберете толкова информация, колкото можете за нуждите на Вашите клиенти:

Най-важното умение в този процес е способността да слушате и задавате въпроси въз основа на информацията, която клиентът предоставя. Не правете тласък, за да стесните нещата твърде бързо, тъй като клиентът може да се нуждае от известно време, за да формулира нуждите си.

Определете вид

След като определите нуждите на клиентите си, вие сте готови да преминете към специфики като размер, форма, стил и цвят. Време е да изберете перфектната тъкан и да изберете правилния цвят или шарка. Вашите знания за това как определени тъкани се задържат при определени условия ще помогнат на клиентите ви да направят най-добрия избор.

Също така ще можете да избирате стил, който съответства на обкръжението на клиента ви.

Демонстрирайте качеството

По това време познавате желанията, нуждите и желанията на клиента си по отношение на тази покупка . В идеалния случай вие също сте изградили връзка на доверие, като слушате, питате и отговаряте. Сега демонстрирайте качеството и предимствата на парчетата, които са от значение за нуждите на вашите клиенти.

Това е мястото, където се взимат важни познания за продуктите, затова бъдете сигурни, че познавате продукта си добре. Можете да поканите бъдещия клиент да седна и да изпробва самите фигури, за да определи кой се чувства най-добре.

Определете ценообразуването

Стойността се определя от ползата, която потребителят възприема при покупката . След като демонстрирате различни качества и ползите, свързани с всеки един от тях, е време да попитате клиентите си за техния ценови диапазон. Никога не поискайте това от самото начало и никога не показвайте само един диапазон, основан на вашите собствени предположения, освен ако клиентът не е направил специално заявка за това.

Провери наличността

Уверете се, че сте събрали и предоставите цялата информация по ваш избор на клиента. Проверете за наличност:

Питайте за продажбата

Изненадващо е колко често се губи продажбата, като никога не я питате. След като сте натрупали нула на продукт, помолете клиента, ако са готови да приключат продажбата.