Специални дни и чествания през януари

Използвайте този календар, за да планирате дейности, които децата ви да научат и опознаят!

Новогодишният ден е само първият от многото специални дни и наблюдения през януари, които могат да ви дадат идеи за учене и забавление да споделите с детето си. Те могат да се насладят на дейности, които празнуват Деня на празненствата, Оценяват Ден на Дракона и Национален Ден на Казуо. Януари също е национален месец на книгата и месец на международното творчество.

Съществуват също така съображения за опазване на здравето и национални месеци и седмици, които насърчават здравословния начин на живот.

Използвайте ги като възможност да говорите с децата си за тези теми. Например, Националната седмица за наркотичните и алкохолните факти може да бъде ваша бързина, за да преодолеете тази тема. Можете да намерите дейности, планирани от читалища, училища или здравни организации или можете да планирате свои собствени.

Месечни забележки

Седмични дълги съблюдания

Специални дни и празници

Тези дни могат да се наблюдават на същата дата всяка година, или те могат да варират от година на година. Датите, показани са само примери. Ще трябва да проверите календара си за дадена дата за една година.

Първа седмица

Втора седмица

Третата седмица

Четвърта седмица