Спрете да се оплаквате от пералнята. Това може да е по-лошо.