Тази подложка в яйцеобразна форма е всъщност малка дом, която не е в мрежата