Фън Шуй Указания за легло под наклонен таван

Спалнята играе важна роля във фън шуй. Ако спите в легло, което е разположено под наклонен таван, имате предизвикателни фън шуй в стаята. Фън шуй предлага лечебни средства или средства за привличане на положителна енергия за всички части на дома ви, включително спалнята. Може да се наложи да се консултирате с фън шуй за лекуване, ако леглото ви е обърната към огледалото , е подравнено с вратата на спалнята , е разположено под вентилатор на тавана или е разположено под прозорец .

Леглото, разположено под наклонен таван, означава, че енергията ви е под постоянен натиск, което е лошо фън шуй. Можете да подобрите енергията на стаята, като приложите средства за фън-шуй.

Фън Шуй Предизвикателства на легло под наклонен таван

Когато прекарвате време под наклонен таван, енергията ви е силно свита и е под постоянен натиск. Тъй като нощта е времето, когато тялото ви върши дълбоката работа на регенерирането си, спят под наклонен таван ограничава тази работа и вашето здраве може да пострада. Сънят в легло под наклонен таван също може да допринесе за емоционална нестабилност и ниска енергия.

Фън Шуй средства за легло под наклонен таван

Дъската на леглото почти винаги се намира под най-ниската част на наклонения таван, тъй като най-високата част на наклонен таван обикновено е в центъра на стаята. Направете следните действия, за да подобрите енергията на стаята.

Без значение колко добре изпълнявате предложените стъпки за фън шуй, не можете да имате много добра спалня от фън шуй с легло под наклонен таван. Можете да го направите по-добре, но не можете да го направите перфектен. Направете най-доброто от ситуацията, но бъдете наясно как можете да проявите по-добра ситуация за спалнята във фън шуй във вашето бъдеще.