Движещ се? Ето контролния списък за промяна на адреса ви

Ето кой ще се нуждае от новия ви адрес

Когато се преместваме в нов дом, винаги сме сигурни, че ще дадем новия адрес на приятели и семейство, но е лесно да забравите някои от другите много важни офиси, агенции и групи, които трябва да бъдат информирани за промяната ви. Докато се уверите, че пощенската услуга на САЩ е най-важна, USPS ще гарантира, че пощата ще се препраща от стар към нов адрес за една година след преместването ви (60 дни за вестници и периодични издания).

След това, всичко, изпратено до стария адрес, може да е трудно да намери своя път към вас.

Не всички офиси и агенции в този списък ще се отнасят за вас, но можете да ги използвате, за да проверявате системно и да проверявате всички, които трябва да бъдат информирани за статуса ви на промяна на адреса.

Публични офиси и правителствени агенции

Помощни инструменти и услуги

финансов

Институции, организации и клубове

Жилищни услуги

Периодични издания и търговци на онлайн доставки