Електрически капачки за кабели: безопасен начин за рязане на кабела в средата на точката

Електрическите капачки за кабели са безопасен, ефикасен и отговарящ на кода метод за справяне с електрически проводници, които са изрязани в средата и които трябва да останат живи.

Един от страничните продукти за отстраняване на стена или за сваляне на тавана е бездомните електрически проводници . Всички стени имат електрически контакти; таваните имат най-малко една таванна светлина; както стените, така и таваните могат да имат проводници, които пътуват до други места. Това означава, че наистина не можете да избягвате бездомни кабели. Какво трябва да направите, за да можете безопасно и лесно да се справите с тях?