Електрически кутии: стара работа срещу нова работа, метал срещу пластмаса