Идентификация на птичи гнездо

Научете как да идентифицирате птичи гнезда

Това може да е прекрасно преживяване, за да наблюдавате гнездото на птици в къщата на птичия птица или усамотеното дърво в любимо място за пролетни и летни птици, но какви птици правят гнездата? Идентификацията на гнездото може да бъде трудно, но с практиката всеки бирдер може да научи фините улики, които отличават различни гнезда и правят всяко гнездо точно толкова различно, колкото вида, който го изгражда.

Идентифициране на гнездовите обитатели

Най-лесният начин да се идентифицира птичи гнездо е да се идентифицират птиците, които го изграждат и използват.

Тъй като тези птици обикновено са възрастни птици в гнездото за разплод , техните полеви марки са полезни за правилното и уверено идентифициране. При много видове, обаче, по- маскираните жени правят голяма част от гнездото и могат да бъдат трудно идентифицирани. Когато птиците активно инкубират яйца или хранят пилета, може лесно да се получат добри възгледи за родителите. Най-добре е обаче да се използва обхватът на забелязване и да се поддържа значително разстояние от гнездото, така че да не се натоварва птиците - ако възрастните се чувстват постоянно застрашени, те могат да изоставят яйцата или пилетата си.

След излюпването на яйцата родителите птици ще бъдат много активни да хранят пилетата си и могат да представят добри възгледи за правилна идентификация, а самите пилета могат да предоставят отлични идентификационни сведения. Първо, определянето на това дали пилетата са алтруистични или предколесни може да стесни идентификацията си значително и други улики като размера и оцветяването могат да бъдат полезни.

Много от пилетата са силно прикрити за защита от хищници и могат да не са винаги в добра позиция за гледане, за да бъдат лесно идентифицирани.

Идентифициране на гнездото за птици

Ако възрастните птици или пилета не могат да бъдат идентифицирани или ако гнездото е открито без доказани птици, все още е възможно да се идентифицира самото гнездо.

Помислете за следните характеристики при идентифициране на гнездата на птици:

Още съвети за идентификация на гнездото

Докато птиците гнезда могат да бъдат също толкова различни и уникални като птиците, които ги изграждат, те все още могат да бъдат трудно да се идентифицират и може да има само много фини разлики между гнездата на два много различни вида.

Ако имате проблеми с идентифицирането на конкретно гнездо ...

Искате ли повече практика с идентификация на птичи гнездо? Проверете галерията на гнездовите птици и яйцата, за да разберете кои от тях познавате!