Изисквания за заземяване на електрическата мрежа за жилищни нужди

Заземяването и безопасността вървят ръка за ръка

В кабелната система на дома ви системата за заземяване е критична функция за безопасност. В случай на някакво разпадане в системата, системата за заземяване осигурява път с най-малко съпротивление, което гарантира, че токът ще изтече назад към самата земя. Това намалява шансовете късо съединение да причини пожар или животозастрашаващ шок. Последната и най-важна част от системата за заземяване на дома се състои от метален прътов пръстен, задвижван дълбоко в земята, окабеляване, което свързва този прът с обслужващ панел или заземително заземено ухо за измервателна уредба, както и скобата на конектора между окабеляването и пръта.

Това "земно поле" е много важна част от вашата електрическа система, за да се гарантира електрическа безопасност. Според Националния електронен кодекс или NEC, наземната система трябва да има съпротивление на заземяване от 25 ома или по-малко. Постигането на това може да изисква повече от един пръчковиден пръстен.