Неконвенционални благодарствени писма

Покажете благодарност на хора, които не ви очакват благодарствено писмо

Има хора в живота ви, които обикновено остават незабелязани, защото правят неща, когато не търсите. Те биха могли да бъдат хора, които работят за вас, съсед на близката ви врата или за лице зад касата в магазин, който често посещавате. Те биха могли да вършат работата, която изглежда светска, но без тях животът ви няма да бъде толкова добър. Може би трябва да отделите малко време да помислите за тези хора и да намерите начини да им кажете, че оценявате какво правят.

Невидими работни места

Били ли сте написали някоя благодарствена бележка на вашия пощенски оператор? Какво ще кажете за вашия фризьор? Ако не, вие сте в по-голямата си част, защото тези хора стават невидими, стига да работят. Една неочаквана благодарствена бележка е добра и никога не знаеш как може да се отрази на тях. Тя може да превърне един тъжен ден в един, който винаги ще запомнят.

Хората във вашия живот

Какви типове ситуации може да поискат неочаквано благодарствено писмо ? Почти всичко, от което сте получили услуга, продукт или специална услуга от някого. Дори и да не изпращате бележка, устно благодаря Ви винаги е в ред.

Ето няколко примера: