Инсталирайте или подменете стълбовете за назъбване на стълби