Какво е врабче?

Какво прави врабче врабче?

Врабците са едни от най-познатите и най-често срещаните птици в света, но какво всъщност е врабче? Знаейки какво прави врабче врабче, може да помогне на птиците да идентифицират тези птици по-лесно и по-добре да оценят мястото си в световната авиана .

Видове врабчета

Терминът "врабче" обхваща широка гама от сравнително малки, най-вече бледи кафяви птици, които птиците често наричат ​​"LBJs" или "малки кафяви", защото те могат да бъдат известни трудно да се идентифицират .

Докато много от тези птици включват думата "врабче" в техните общи имена, други видове врабчета включват buntings, towhees и juncos. Всъщност в света има десетки различни видове врабчета - повече от 50 от които се намират в Северна Америка. Разбирането как тези малки птици са свързани и какви сходства, които споделят, са полезни за разбирането на уникалността им в света на птиците.

География на врабче

Врабците могат да бъдат намерени на всеки континент, с изключение на Антарктида, и обикновено са разделени на две основни семейства.

И в двете птичи семейства врабците са развили широк спектър от видове, за да запълнят различни екологични ниши. Врабчетата могат да бъдат намерени в почти всяко местообитание , от пустини и сухи тревни съобщества до блата, гори и дори градски райони. Поради това разнообразие, разбирането на врабчета е от съществено значение за сериозните птици.

Физически характеристики на врабчетата

Както всички видове птици, врабците имат определени физически характеристики, които помагат да ги определят като група. Те са всички пастири - птичи птици - и споделят черти като:

Враждебно поведение

Тъй като врабците имат сравнително слабо оперение и физически характеристики, поведението им често е по-различно от тяхното виждане. Поведенческите черти, характерни за врабчетата, включват:

Преди всичко, врабците са приспособими птици. С широко разнообразие от видове, открити по целия свят, тези птици са основополагащи за всеки животински списък и разбирането на това, което прави врабците уникални, може да помогне на всички птици да оценят по-добре тези LBJ.