Какво означават тези букви и цифри на светлинните крушки?

Буквите и номерата на пакетите с ел. Крушки са кодове или стенограми за формата и размера на крушката. С други думи, те описват точно формата или типа на крушката и нейния диаметър.