Киселинно-растящи растения

Многогодишни, храстови и дървени примери

Киселинните растения и тези, които понасят рН на почвата, които са повече от малко кисели, идват в различни размери. Ще започнем с примери с относително малък ръст: а именно трайни насаждения (включително едно популярно покритие на земята и друго, което е по-малко известно) и една година. След това ще преместим стълбата на храстите, преди да приключим с примери сред дърветата.

Обърнете внимание, че растенията, най-общо казано, най-вероятно ще процъфтяват в почви, които имат неутрално рН (отчитането на 7 се счита за неутрално, тъй като киселинната до алкална скала преминава от 0 до 14) към тази, която е малко под неутрална. Растенията в този списък или ще понасят прочитане под това "сладко петно", или действително ще процъфтяват в рН на почвата, което спада под този диапазон. По този начин, като примери, Dicentra spectabilis ще толерира такава почва, докато Ilex я предпочита.