Кодекси за баня и най-добрите дизайнерски практики

Твърде лесно е да погледнете кодовете за баня като набор от обременителни ограничения, предназначени да изтръгнат сухия ви портфейл.

Въпреки че някои части от кода на сградата за баня може да изглеждат извити, в много отношения тя може да бъде полезно ръководство за това, какво се случва къде и как да се разслое всички елементи по време на вашия преустройство на банята .

Мивки

Душове и вани

Тоалетни

Вентилация и електричество: кодекс и дизайн

Кодът на банята, тъй като се отнася до електричеството, е много важен поради възможността от удари и пожар.

Откъде идва кода за баня?

Макар че въз основа на рамката на моделите кодове, кодът за баня не е еднакъв навсякъде. Кодовете в Мейн може да не са непременно същите като кодовете във Флорида. Не само това, общините могат да добавят собствени обрати към кода, за да се адаптират към местните нужди.

Кодовете за баня в това ръководство могат да ви насочват в обща посока. Обърнете се към отдела за разрешаване, за да се уверите, че тази кодова информация се отнася за вас.

Това не е изчерпателно ръководство; това са само най-популярните елементи, които повечето собственици на жилища са склонни да се интересуват.