Озеленяване на предния двор

Дизайн идеи за начинаещи

Какво представлява ефективното озеленяване на двора? Както може би си представете, отговорът зависи отчасти от кого питате. Например, макар че е малко вероятно дървесна градина да заема пространството в градски или крайградски условия, подобно озеленяване в предната част на двора едва ли е необичайно в селските райони.

Но ако ограничим обхвата на дискусията до градските и крайградските райони, ние намираме консенсус за десетте стъпки, които собствениците на жилища могат да предприемат, за да подобрят тази най-видима част от техните имоти.