Преглед на тайната брак

Определение: Таен брак е брак, който се пази в тайна от семейството и приятелите. Тайният брак обикновено е граждански брак, но има и членове на духовенството, които ще извършат таен брак.

Има локали, които позволяват церемонията по брака да се проведе в затворена съдебна сесия и досието да бъде запечатано. Само съдията има запис на брака.

В Калифорния двойките, които са живели заедно, могат да получат конфиденциална брачна лицензия, която няма да се появи в публичните регистри.

Също известен като: брак на съдебната тайна

Примери: Ако сте били женени тайно и искате официална церемония след вашия таен брак един с друг, не е необходимо да получите втора брачна лицензия.