Птичи по ухо - идентифициране на птичи повиквания и песни

Как да идентифицира птиците по звук

Птицата при ухото, или ученето за идентифициране на птиците по звук, е ценно умение, което всеки бирдер трябва да развие. Чрез разбирането и разпознаването на птичи звуци можете да имате много по-богато и по-приятно преживяване по птиците.

Защо научите птичи звуци

Много птици се съсредоточават основно върху изучаването на идентифицирането на птиците с оглед на оперение , цветове и маркировки на полето . Ученето за идентифициране на птиците по звук обаче може да помогне на птиците да идентифицират много птици, чиито песни и обаждания са по-характерни от външния им вид.

Нагласяването на ухото на песента на птица също може да ви помогне да намерите по-лесно птиците, вместо да разчитате само на кратки трептения на мига през гъсти дървета и четки. Птиците, които разпознават птичи песни, също могат да се радват на птици, когато ниските нива на светлината и лошата видимост могат да ограничат зрението на птиците. Най-важното обаче е фактът, че песента на птицата е още една ясна характеристика за положителната идентификация на птицата. Колкото повече черти трябва да сравнявате, толкова по-уверени сте в усещането за идентифициране на птиците.

Как да отида птица до ухото

Необходими са практики за ефективно идентифициране на птичи звуци. За да започнете птиците до ухо ...

Какво да слушам за

Когато сте изолирали повикване за птица, трябва внимателно да го изслушате, за да се уверите в положителна идентификация. Точно както внимателно наблюдаване на птиците и търсене на всички подробности за тяхното оперение е необходимо за правилната им идентификация, внимателно прослушване също е от съществено значение. Докато птиците, трябва да слушате ...

След като ясно разпознаете песента, сравнете я с вашето поле или с аудио ресурси, за да се опитате да идентифицирате птицата.

В началото това може да е трудно, освен ако не можете да видите и птицата, но с практиката ще се научите да идентифицирате много птици само по звук.

Повече Съвети за птиците

За да се възползвате максимално от слуховата идентификация:

Най-вече се забавлявайте да слушате птици и да изучавате езика си, дори ако не можете винаги да ги идентифицирате само по звук. Точно както е невъзможно визуално да се идентифицира всяка птица на полето, също ще е невъзможно да се идентифицира всеки, който чуете. Подобряването на техниките за идентифициране на птичи звуци обаче може да направи това хоби още по-възнаграждаващо и ще оцените по-добре разнообразието от птичи живот, което виждате и чувате.