Какви видове звуци правят птиците?

Птичи шумове - Какво означават?

Птиците, които слушат внимателно птиците, бързо научават, че има много различни видове птичи звуци, които имат различни значения и употреби. Разбирането на тези различни шумове на птиците и разбирането им е първата стъпка в ефективното птица при ухото и идентифицирането на птиците на базата на звук. Необходимо е практикуване, но всеки бирдер може да използва звука като надежден начин за идентифициране на птиците.

Звучи птици

Птиците правят разнообразие от обаждания, песни и звуци с език, който е толкова сложен, колкото всеки произнесен текст.

Всеки тип звук има различна цел и птиците ги използват при различни обстоятелства.

Неволни звуци

В допълнение към песните и обажданията, много видове птици също включват невербални звуци на техния език.

Някои от тези звуци могат да функционират по същия начин, както при повиквания или песни, като например привличане на приятели, защита на територия или сигнализиране на аларма. Различните типове неволни звуци включват ...

Всички тези звуци могат да бъдат полезни за идентифициране не само от самия шум, но и от тълкуване на поведението на птиците, което създава характерни невинни звуци.

Как да използвате Bird Звуци

Птиците, които са запознати с различните звуци, които правят птиците, могат да използват тези звуци за слухова идентификация.

Например, вида на обаждането може да даде на birders представа какво да търси. Слушането на алармено повикване може да принуди наблюдателен войник да търси наблизо хищни птици , докато слушането на повикване може да предизвика търсене на добре скрито гнездо . Когато птицата е забелязана, шумовете, които създава, включително терена, тона, ритъма и качеството на звуците, могат да помогнат за създаването на положителна идентификация на вида.

Птиците от ухото практикуват, но птиците, които разбират различните видове птичи звуци, могат да използват ушите си, както и очите си, за да намират и идентифицират птици в полето.