Съвети за идентификация на бебетата

Съвети за идентифициране на бебета и млади птици

Идентифицирането на бебетата може да бъде предизвикателство, тъй като младите птици растат, често променяйки дължината на перата, цветовете и маркировката само за няколко дни. Много птици са били объркани и развълнувани, като са открили млада птица, която първоначално не са разпознали, надявайки се, че това е нов вид, който да се добави към техния списък на живота . Ако разбирате как изглеждат и се държат бебешките птици, няма да бъдете заблудени и можете лесно да ги идентифицирате.

Щом разберете какво гледате, ще се радвате да гледате как тези забавни млади птици минават през ранния жизнен цикъл .

Колко стари са птиците, които виждаме?

Обикновено младите птици, посещаващи хранилки или подскачащи на земята, са млади , птици, които са се разраснали достатъчно от възрастното си оперение, за да започнат да летят, но все още не са напълно зрели. Тези птици могат да бъдат на възраст между 2-5 седмици в зависимост от вида и колко са се развили. Те демонстрират много младежки характеристики, включително физически и поведенчески черти, които могат да ви помогнат да ги идентифицирате успешно.

Идентифициране на младите птици

Първата стъпка в определянето на видовете млада птица, която виждате, е да бъдете сигурни, че всъщност е млада птица. Някои възрастни птици изглеждат подобни на младите, но тези характеристики могат да ви помогнат да бъдете сигурни, че виждате непълнолетни птици.

Ако една птица проявява няколко от тези характеристики, вероятно е млада птица. Следващата стъпка за повечето птици тогава е да определят точно какъв вид птица е.

3 Ключове за идентификация на бебетата

Идентифицирането на бебешката птица е трудно, а за определяне на видовете млада птица, птиците трябва да следят за тези три основни характеристики.

Много пъти е невъзможно да се идентифицира млада птица, особено ако тя е по-млада от повечето млади птици. Ако това е така, вместо да се чувствате разочаровани, просто наблюдавайте птицата в продължение на няколко дни и се наслаждавайте да я гледате растат и зрели. В крайна сметка идентификацията ще стане по-лесно.

Ако намериш непълнолетна птица

Състрадателните птици могат да пожелаят да помогнат на младите птици, особено ако птицата изглежда не може да летне или действа в беда и е важно да знаете какво да правите, ако намерите бебешка птица .

Тя може да бъде възнаграждаваща и приятна за наблюдаване на незрелите птици, гледайки ги да растат и да стават зрели във вашите хранилки. Като знаете какво да търсите и как да идентифицирате бебетата, няма да пропуснете минута от младостта си.