Видове хищни птици

Всеки бирдер може да разпознае грабливи птици, но има фини разграничения между различните видове хищни птици, които правят всеки един уникален. От размерите до формата на крилата до хранителните навици, грабливите птици са разнообразни и разбирането на разликите между различните видове може да помогне на птиците по-бързо да идентифицират жертвите, които виждат.