Растения възли и Internodes

Намирането на всички важни стъбла възли помага за добро подрязване и присаждане

Всички растителни стъбла, от меките тревисти стъбла на домат до могъщото дърво на зрял дъб, са изградени от възли, свързани с интерниоди. Каквото и да е вашето растение, важно е да разберете как да идентифицирате неговите възли и да ги изрежете, докато режете или присаждате.

възли

Възлите са точките на стъблото, от което произлизат пъпките, листата и клонките. Те са важни места в растението, където се осъществяват важни лечебни, структурни и биологични процеси.

Разбира се, през зимата листата на много растения няма да имат листа, а някои възли никога няма да растат, но все пак в тези случаи обикновено можете да намерите пъпки в възел на жива дървесина. Понякога обаче пъпките ще умрат и ще паднат в този възел. Понякога пъпките са там, но може да са незначителни и лесни за пропускане (например в кисело дърво) или заровени в гората и невидими.

Идентифициране на възли

Основата на пъпка, лист, клонка или клон винаги е прикрепена към възел, така че това е един лесен начин да ги намерите.

Дори и без видими пъпки или листа, можете да кажете къде възелът на клонка е с някои знаци, които ще видите само в един възел:

междувъзлия

За разлика от тях, интернодите са секциите на стъблото между възлите.

Ако възлите са решаващите "органи" на растението, интернодите са кръвоносните съдове, които носят вода, хормони и храна от възел до възел.

Обикновено интернодите изглеждат дълги и осигуряват разстояние между възли от много инчове. Въпреки това, някои растения са забележителни за това колко близо са заедно техните листа, и по този начин техните възли, винаги са.

Конгломените джуджета имат близко разположени възли. Типовете и боровите дървета, с много плътни листа, също винаги имат къси интермодели. Този факт е защо те могат да бъдат изрязани или подрязани във всякаква форма, включително и специалната форма на тоталитарите.

Възли в подрязването

Когато правите подрязване , вие винаги се опитвате да отрежете клона или клона обратно на възел. Обикновено се опитвате да направите добро изрязване през частта от интернода, разположена точно над възел. Вие никога не искате да пресечете самия възел, защото това вероятно ще убие това важно място, където лечението и възстановяването трябва да започнат.

През повечето време няма да искате да намалите нивото на всеки възел. Само някои възли имат силни пъпки или клонове. На тях се опитвате да намалите времето си, тъй като те най-добре ще излекуват раната и ще продължат здравословния растеж.

Възли в присаждането

За разлика от подрязването, често искате да направите рязане за присаждане не в близост до възли, а точно в центъра на интернода. В присадката на камшика и езика, например, трябва да се правят внимателни разфасовки по дървесното зърно. Ако щяхте да направите тези разфасовки през дебелите, носещи възли, те нямаше да са права и шефът на присадката щеше да се провали.

Тъй като възлите са място, където живеят повечето от най-добрите лечебни и растящи тъкани на растението, винаги са избрани да имат най-малко един здрав възел с един или повече силни пъпки.