10 въздухопречистващи инсталации за Фън Шуй

Най-добрият начин на фън шуй ни кара винаги да имаме предвид качеството на въздуха на закрито и да направим всичко възможно да го подобрим. Изследванията показват, че замърсяването на помещенията често е много по-лошо от външното замърсяване, а растенията предлагат лесен и ефективен начин за подобряване на качеството на въздуха в помещенията. За практикуващите фън шуй растенията предлагат чудесен начин за комбиниране както на енергийни, така и на техники за пречистване на въздуха.

По-долу е даден списък от 10 растения, определени от изследванията на НАСА в началото на 80-те години на миналия век като видове с добри пречистващи въздуха качества.