4 Разделители за пространствено оформление, които двойно се съхраняват