9 начина да използвате вестници в домашната градина

Цветните градинари често търсят начини да разтеглят долара си, като използват домакински предмети в градината. Използването на вестници в градината е скромно и екологосъобразно. Когато домакинствата хвърлят своите вестници в кошчето, те допринасят за потока от отпадъци, съставен от вестници в депата за отпадъци. Този вестник може да отнеме десетилетия в такава анаеробна среда. Тези идеи за рециклиране ще ви очакват до тежка неделя, за да можете да постигнете повече в градината.