Дизайнът от средата на века задържа този апартамент в Чикаго