Закрепване на вдлъбнатите светлини, които падат надолу