Лесно преобразувайте таванната светлина в вградено осветление