Изпитване на електрически изходи с тест за напрежение и други методи