Инвазивни цветя

Почти всеки градинар на цветя е изпитал растение, което се променя от енергично до инвазивно в ландшафта. Понякога се появяват доброволни доброволци, където не се търсят, а понякога се учим трудно защо някои растения имат думата "плевели" в имената си. Въпреки това, всеки градинар трябва да научи за ефекта, внасян от инвазивните растителни видове върху местните местообитания.

Инвазивните растения могат да завладеят вашия пейзаж, което накара градинаря да инвестира допълнителни усилия, за да контролира това, което сякаш е ниско ниво на поддръжка. Инвазивното растение може да се разпространи в съседни имоти, да се превърне в неудобство в други градини. И накрая, дори ако мислите, че вашето инвазивно растение е под контрол, птиците могат да разпространяват семена в чувствителни зони, податливи на агресивни видове. Научете за цветя, които нямат нищо против начина им на мислене, и открийте лесни хибриди и замествания на диви цветя.