Инсталирайте електрическа кутия в съществуваща стена за изход или превключвател