Модерни столове Klismos

Столът " klismos" е древен стол, който гърците са популяризирали и е един от най-лесно разпознаваемите. Тя достига най-съвършената си форма през 5 век пр. Хр. В продължение на векове и в по-широк географски район тази популярност на формата на стола продължава и продължава да се появява и до днес. Тя придоби нов живот на живот с възрожденските стилове в Европа и продължава да вдъхновява дизайнерите на мебели през вековете.

Тъй като формата се придава добре на по-тесни дизайни, днес често намирате, че тя се отразява в столовете за хранене. Въпреки това, формата на стола е еднакво популярна и в акцентните седалки, защото е толкова елегантна.