Идеи и ресурси за проекти за озеленяване

Проектите за озеленяване, подходящи за собствениците на жилища, варират от много прости проекти, всеки, който може да се справи с сложни, сложни проекти, които заемат значителна работа и ресурси. Собствениците на къщи, които търсят ръка за помощ, могат да следват инструкциите в ресурсните връзки по-долу, които се отличават с много от най-популярните проекти за озеленяване на DIY. Тъй като безопасността винаги трябва да е от първостепенно значение, особено когато работите със захранващо оборудване, уверете се, че се позовавате на статията "Съвети за домашна безопасност" в раздела за външен живот.