Направете и не правете сделки за продажба на двора

Вие държите продажба на двора, за да печелите пари, нали? В противен случай просто ще дарите тези неща. Това означава, че сделките имат значение. Не губиш голяма продажба, защото клиентът е луд - и сигурно не искаш да паднеш за измама. Ето 14 сделки и сделки за продажба на двора: