Научете как да определите качеството на килимите

Как можеш да кажеш качеството на килима?

Килимът може да бъде трудно да се пазарува, защото е много трудно за средния купувач да каже качеството на килима просто като го разгледа. Има много "скрити" свойства, които допринасят за цялостното качество на килима. Всички характеристики на килима трябва да бъдат разбрани и взети под внимание, за да се определи истинското качество.

По-долу е даден списък на факторите, които допринасят за цялостното качество на килима. Нито един фактор не трябва да се разглежда изолирано. По-скоро е правилното смесване на всички фактори, които ще осигурят най-доброто представяне, дълготрайност и дълголетие.