Начини за предотвратяване на електрически удар

Електрическата работа в дома е напълно безопасна, ако вземете правилните предпазни мерки. Първото правило за предотвратяване на токов удар е да изключите захранването от всичко, върху което работите. Но това не винаги е толкова просто. Някои неща около домашните електрически заряд, дори когато са изключени. Съществуват и проекти, които изискват използването на електричество, така че има известен риск от шок по всяко време. И е важно да знаете как да изключите електрическите уреди и оборудване, за да предотвратите шока, който може да възникне, дори когато не докосвате никакви кабели. Следните шест правила ще ви помогнат да се предпазите от повечето не шокови рискове, когато работите с електричество около дома.