По-подробен поглед върху азота в грижата за тревните площи

Азотът в почвата е най-важният елемент за развитието на растенията. Той се изисква в големи количества и трябва да се прибави към почвата, за да се избегне недостиг . Азотът е основна част от хлорофила и зеления цвят на растенията. Той е отговорен за буйния, енергичен растеж и развитието на гъста, привлекателна морава. Въпреки че азотът е най-богатия елемент в нашата атмосфера, растенията не могат да го използват, докато не бъдат естествено преработени в почвата или добавени като тор .

Излишък и недостиг на азот

Излишъкът от азот, причинен от прекомерно нанасяне на торове, може да доведе до бърз, пъстър растеж и намалена коренна система. В екстремни случаи, твърде много азот с бързо освобождаване може да предизвика изгаряне на листната тъкан и смърт на растенията. Земята с азотен дефицит ще загуби зеления си цвят и ще започне да жълтее.

Азотният цикъл

Азотът може да премине през много трансформации в почвата. Тези трансформации често се групират в система, наречена азотен цикъл, която може да бъде представена в различна степен на сложност. Азотният цикъл е подходящ за разбиране на управлението на хранителните вещества и торовете. Тъй като микроорганизмите са отговорни за повечето от тези процеси, те се появяват много бавно, ако въобще, когато почвените температури са под 50 ° F, но скоростта им се увеличава бързо, когато почвите стават по-топли.

Източници на азот

Органични източници:

Органичният или естествено срещащият се азот е страничен продукт на микроорганизмите, които разграждат органичните вещества . Процесът е бавно и удължено освобождаване без опасност от излугване. Органичните торове имат много нисък потенциал на изгаряне, така че няма риск от увреждане на растенията при прекомерно нанасяне.

Използването на органични източници на азот изгражда здрава почва, вместо да захранва само растението.

Неорганични източници:

Неорганичният азот идва от минерални източници и е свързан с други химични комбинации. Той е водоразтворим и позволява да бъде веднага достъпен за растението след напояването му. Използването на неорганичен азот дава възможност за бързи резултати, но също така има много висок потенциал на изгаряне, ако е приложен. Нитратите също се просмукват през почвата бързо, а неизползваните количества могат да замърсят подземните води, така че съществува значителен риск при използването на неорганичен азот

Синтетични източници:

Синтетичният азот е предимно под формата на разтвори на карбамид или урея. Сам, уреята има свойства за бързо освобождаване, но може да се обработва и комбинира с други материали, за да се забави. Нанася се покритие върху уреята, което позволява бавно отделяне на базата на дебелината на покритието, температурата и влагата на почвата.

Много торове ще съдържат смес от източници на азот, както за бърз зелен, така и за продължително, бавно освобождаване хранене. Съотношението или процентът на всеки източник на азот се намира на етикета.

Влияние върху околната среда

Съществува спор, свързан с използването на неорганични и синтетични азотни съединения.

Прекомерното приложение води до замърсяване на подземните води чрез оттичане и излугване. Значителното потребление на изкопаеми горива при производството и преработката на синтетични азотни торове също е причина за безпокойство. В зависимост от нивото Ви на управление на околната среда, може да искате да се придържате към органични източници на азот. Ако използвате синтетични и / или неорганични, не прилагайте повече. Прочетете етикета и следвайте инструкциите, както е посочено.