Специални съображения за връзките за източване на съдомиялни машини